top of page
“Strateji tek atımlık kurşun değil, istikrar ve devamlılık isteyen bir olgudur”

Abidin Özşahin

Profesyonel gelişim

Rakipleriniz arasından sıyrılmanızın ilgiyi ve dikkatleri üstünüze çekmenizin size sağlayacağı faydalar silsilesi kurumsallaşma ve markalaşma sürecinde kullanılan stratejik iletişim yönetimi ve stratejik marka yönetimi ile mümkün. Bir firmanın en değerli varlığı olan kurumu ve markası için, güvene dayalı ilişkiler inşa etmek, iç ve dış paydaşlarıyla, müşterileri ya da hedef kitlesi ile arasında kurulacak kuvvetli bağlarla sağlanmaktadır. Gerek kurum içi, gerek kurum dışı tüm paydaşlarla bu kuvvetli bağların oluşması doğru analiz edilmiş hedef kitleler ve stratejik yönetim ile hayat bulmaktadır.

 

Yaklaşımlar

Büyüme fırsatları yaratmak için kurumsal iletişim ve marka stratejisini iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek. Her firmanın kendi sektörüne oranla pazar payını artırmak, marka bilinirliği sağlamak ya da marka bilinirliğini güçlendirmek, satış oranlarını artırmak.

Bizim Yaklaşımımız

Metodolojimiz işbirlikçi, bütünsel ve çoklu veri kaynaklarıyla son derece titiz, ancak akıcı bir süreçtir, bu yüzden kararlar kesin olarak verilir ve zamanınız verimli bir şekilde kullanılır. Bu kanıtlanmış yaklaşım bizim stratejik ve yaratıcı düşünmemizi, süreci hassasiyetle yönetmemizi sağlıyor. Sizlerin yaklaşımlarınıza minimum maliyetle optimum faydayı sağlayacak çözümleri yönetim stratejilerimizle tasarlayıp uyguluyoruz. Büyüme fırsatları yaratmak için Pazarlama Yönetimi çatısı altında kurumsal iletişim ve marka stratejisini iş stratejisiyle uyumlu hale getiriyor, her firmanın kendi sektörüne oranla pazar payını artırırken, marka bilinirliği sağlıyor ya da marka bilinirliğini güçlendiriyoruz. Tüm süreç içinde kurumsallaşma yapısına destek sağlarken insana odaklı karlılığı temel olarak satış oranlarınızı artırıyoruz.

Hizmetlerimiz

Sonuç odaklı çözümlerimiz araştırma, planlama, konumlandırma, uygulama ve ölçümlemeyi kapsar. Bu döngünün içinde Kurumsal Yönetim Danışmanlığını, Pazarlama Yönetimi çatısı altında iki temel uzmanlık on üç alt danışmanlık hizmetleri ile sağlıyoruz.

İş büyümesi

SMART DEPARTMAN

STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal İletişim Yönetimi

 • Kurumsal İmaj Yönetimi

 • Kurumsal Algı Yönetimi

 • Kurumsal İtibar Yönetimi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

 • Kriz Yönetimi 

Halkla İlişkiler Yönetimi (PR)

 • Geleneksel ve Dijital Basın Yönetimi

 • Medya Takip Yönetimi

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi

 • LinkedIn Hesap ve İçerik Yönetimi

 • Instagram Hesap ve İçerik Yönetimi

 • YouTube Hesap ve İçerik Yönetimi

STRATEJİK MARKA DANIŞMANLIĞI

Marka Yönetimi

 • Marka İletişimi Yönetimi

 • Marka Geliştirme Yönetimi

 • Marka Konumlandırma Yönetimi

STRATEJİK PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

Pazarlama Yönetimi

 • Stratejik Pazarlama Yönetimi

 • İlişkisel Pazarlama Yönetimi

 • Endüstriyel / B2B Pazarlama Yönetimi

 • Uluslararası Pazarlama Yönetimi

 • Perakende / B2C Pazarlama Yönetimi

Dijital Pazarlama Yönetimi

 • Google Ads Yönetimi

 • Google Maps Yönetimi

SMART KLİNİK

Yönetim Danışmanlığı

 • Kurumsal  İletişim Yönetimi

 • Marka Yönetimi

 • Marka İletişimi Yönetimi

 • Grafik Tasarım Yönetimi

 • Dijital Medya İçerik ve Tasarımı

 • Sosyal Medya İçerik ve Tasarımı

 • Görsel Tasarım Yönetimi

 • İşitsel Tasarım Yönetimi

 • İlişkisel Pazarlama Yönetimi

 • Endüstriyel / B2B Pazarlama Yönetimi

 • Uluslararası Pazarlama Yönetimi

 • Perakende / B2C Pazarlama Yönetimi

 • Halkla İlişkiler Yönetimi

 • İş Geliştirme ve Satış Yönetimi

 • Pazarlama Yönetimi

 • Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi

 • Pazarlama İletişimi Yönetimi

 • Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Yönetimi

 • Organizasyonel Gelişim Yönetimi

 • Dijital Pazarlama Yönetimi

 • Süreç Tasarımı ve Proje Yönetimi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Bütçe Planlama Yönetimi

 • Perakende Satış Yönetimi

 • Ürün Yönetimi

 • Mağaza Yönetimi

 • Fiyatlama Yönetimi

 • Kurumsal Kimlik Yönetimi

 

Analiz Yönetimi

 • Pazar Araştırmaları Yönetimi

 • Durum Analizi Yönetimi

 • Pestel Analizi Yönetimi

 • Çalışan Memnuniyet Analizi Yönetimi

 • İş Analizi Yönetimi Değer Zinciri Analizi Yönetimi

 • SWOT Analizi Yönetimi

 

Uygulama Yönetimi

 • Sunum Dosyası Uygulamaları

 • Kurumsal Kimlik Kılavuzu Uygulamaları

 • Oryantasyon Dosyası Uygulamaları

 • İnsan Kaynakları Dosyası Uygulamaları

SMART GELİŞİM ATÖLYESİ

 • Stratejik İletişim Yönetimi

 • İşletmelerin Dijital Dönüşümü

 • İş Süreçlerini Yönetme Stratejileri

 • Markaların Sosyal Medyadaki Gücü - LinkedIn

 • Pazarlama Yönetimi

 • Stratejik Satış Teknikleri

 • Satış Gücünü Artırma Stratejileri

Abidin Özşahin Genel Sunum.jpg

Markanızın  iletişim  ağındaki  yönetimi, şirketinizin  uzun vadeli  başarısı ve sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Mevcut  iş modelinizde yapılacak  her  uygulama, devamlılık ve istikrarı  da beraberinde getirir. iletişim çağının gerisinde kalmayın! 

bottom of page