top of page
"Hedef kitle, neler yapabildiklerinizle ilgilenir, ne yaptıklarınızla ikna olur."

Abidin Özşahin

PNMTEAM.jpg

Abidin Özşahin

Kurumsal İletişim & Marka Stratejisti

2007 yılında Ankara'da kurduğum Bay Jingle markası ile başlayan ve aralıksız devam eden, prodüksiyon ve medya alanında yazdığım yol hikayemin zaman içinde bana kazandırdığı tecrübeler ile iş dünyasına Pazarlama Yönetimi çatısı altında Kurumsal İletişim & Marka Stratejisti olarak hizmet götürmenin gururunu yaşıyorum. Zorlu ve uzun yürüdüğümüz bu yolda içselleştirdiğim; sektörel faaliyetlerimizle ilişkilerimize değer katan tüm samimi paylaşımların güven inşa ettiği inancındayım. Kurumsallaşma kapısını bizlere aralayan iş dünyasına, 2017 yılında kurduğum markam; BrandingSmart bünyesinde Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleriyle fayda sağlamaya devam ediyorum.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans eğitimim ve Pazarlama Yönetimi master eğitimim dışında sahip olduğum deneyim ve teknik birikimlerimle en etkili çözümleri sunarken, kurum ve markalara üçüncü bir göz olabilme yetisiyle çalışıyorum. Değer verdiğiniz markanıza ya da kurumunuza hissettiğiniz sonsuz ilgi ve özen ışığında stratejilerimizi geliştirirken daima sizden ilham alıyorum. Yıllar boyu süren sıkı ortaklıklar kurmamızın sırrı da burada saklı. Türkiye'nin profesyonel marka danışmanlarından ve yöneticilerinden oluşan benimde üyesi olduğum Marka Konseyi çatısı altında sesimizi duyuruyor, bu vizyonla şirketlerin kurumsallaşma ve markalaşma süreçlerinde sürdürülebilir sistemlerin inşasına veya geliştirilmesine yardımcı oluyorum.

Akademik alanda aldığım başlıca eğitimler;

 • Bilgi Teknolojileri

 • İletişim Bilgisi

 • Siyasal İletişim

 • Psikoloji

 • Pazarlama Yönetimi

 • Halkla İlişkiler

 • İletişim Teknolojileri

 • Halkla İlişkiler Araştırmaları

 • Reklam Kampanya Analizi

 • Sözlü ve Sözsüz İletişim

 • Stratejik İletişim

 • Marka Yönetimi

 • İnternet Ve Mobil Pazarlama

 • Halkla İlişkiler Kampanya Analizi

 • Medyada Dil Kullanımı

 • Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri

 • Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri

 • Pazarlama İletişimi Yönetimi

 • Endüstriyel /B2B Pazarlama Stratejileri

 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi

 • Halkla İlişkiler Yönetimi

 • Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri

 • Kurum İçi Halkla İlişkiler

 • Kurumsal İletişim

 • İkna Edici İletişim

 • İletişim Araştırmaları

 • Reklamcılık

 • Medyada Eleştirel Yaklaşımlar

 • Tanıtım Ve Pazarlama

 • Kurumsal Kimlik ve İmaj Yönetimi

 • Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık

 • Dijital Pazarlamanın Temelleri

 • Kamusal Halkla İlişkiler

 • Kurum Kültürü

 • Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler

 • Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi

 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi

 • Müşteri ilişkileri Yönetimi

 • Halkla İlişkiler Uygulamaları

 • Halkla İlişkiler Yazarlığı

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 • Kriz İletişimi Ve Yönetimi

 • Medya Sosyolojisi

 • Lobicilik Ve Halkla İlişkiler

 • Kamu Diplomasisi Ve Uluslar Arası Halkla İlişkiler

 • Medya İlişkileri

 • İtibar Yönetimi

 • Medya Planlama

 • Tüketici Davranışları

 • Hizmet Pazarlaması

 • Sosyal Medya

 • Etkili İletişim Teknikleri

 • Sürdürülebilirlik ve Pazarlama

 • Uluslar Arası Pazarlama Stratejileri

Teknolojinin küresel bağlamda geldiği noktaya baktığımızda, markalar arasındaki rekabet daha da artmıştır. Bu durum karşısında işletmeler yeni arayışlarla avantaj yaratmak ve bir adım daha önde olmak için yeni yöntemler ve planlar geliştirmeye başlamıştır.  Bu sebepten ötürü Bütünleşik Pazarlama İletişimi firmaların en önemli uygulaması haline gelmiştir. Marka ise tüketici için bir isim olmaktan çıkıp, tüketiciyi bir statüye yerleştiren ve tüketiciyi değerli hissettiren bir kavrama dönüştürmüştür. Markanın amacı olumlu duygular yaratarak, sadık müşteriler oluşturmaktır. Güçlü bir marka demek, o firmanın sürdürülebilirliği ve ayakta kalabilme teminatıdır. Güçlü bir marka yaratmak güçlü bir imajla sağlanır.  Tüketici / hedef kitle tanınmadan, istek ve ihtiyaçlar doğru analizlerle tespit edilmeden, bir imaj geliştirilemez. Bu hedefle markanın ilettiği mesajlarda bir tutarsızlık yaşanmaması adına iletişim materyallerinin bir biri ile uyumlu ve koordineli yürümesi gereklidir. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ile müşteriler, hedef kitle, hissedarlar, kurum çalışanları gibi ilgili grupların, iletilen tüm mesajlarının stratejik olarak denetlenip, en etkili şekilde çift yönlü iletişimi sağlanmalıdır.​

 

İlk günden bugüne hedefim; değişen teknoloji ile uyumlu ve entegreli bir sistem ağı geliştirerek modern yaşamı ve iş dünyasındaki yenilikleri çağın gerisinde kalmadan yakalamaktır. Bugün geldiğimiz noktada her sektörün olmazsa olmazlarından kurum ve marka iletişimi, halkla ilişkiler, medya planlama, medya yönetimi, tanıtım ve reklam çalışmalarını Bütünleşik Pazarlama İletişimi kavramı ile istikrarlı bir şekilde yürütmeye devam ediyorum.

Bütünleşik Pazarlama İletişim kavramı ile işletme çalışanları, ürünün / hizmetin kendisi, dağıtım kanalları, satış gücü, fiyatlandırma, satış sonrası servis ve garanti hizmetleri, toplam kalite, iş yeri güvenliği ve tatmini, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve itibar yönetimi gibi birçok konuda uyum ve süreklilik sağlanmaktadır. Çünkü artık satış merkezli iletişim stratejileri yerini müşterilerini merkeze alan bir strateji anlayışına bırakmıştır.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi uzun vade de marka kimliğine ve kurumsal kimliğine fayda sağlayacak ve yönetsel iletişimi kullanacak bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Çünkü;

 • Yoğun iletişim kirliliği hedef kitleye ulaşmakta zorluk çıkarmaktadır.

 • Tüketicinin bilinçlenmesi ile ürün / hizmet hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istenmektedir.

 • Küresel rekabet ortamının her geçen gün daha da artması.

 • Geleneksel medyanın etki gücünün azalması, yeni iletişim kanallarının artması.

 • İletilen mesajların tüketicide gözlenen güvensizlik duygusu.

İşte bu unsurlar karşısında iletişim materyallerini oluşturan elemanların (Kurum ve Marka İletişimi, Halkla İlişkiler, Medya Planlama, Medya Yönetimi, Tanıtım ve Reklam çalışmaları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk..) bir arada kullanılarak daha etkili, daha kalıcı ve istikrarlı adımlarla hedefe ulaşması ve bir işletmenin sürdürülebilirliği olmazsa olmazlarındandır.

ANALİZ VE STRATEJİ

Başarılı iletişim, doğru tespit edilmiş bir analiz ve iyi düşünülmüş bir strateji ile başlar. Sizinle birlikte bu uygulamaları geliştiriyorum.

 

Planlanabilir ve gerçekçi olan tüm bu stratejiler sizi hedeflerinize yönlendirir, çünkü istediğiniz iş ortakları, müşteriler, bu beklenti ve fikir doğrultusunda sizi takip edecektir. Bu uzun vadeli planlama kritik görev durumlarında geçerlidir. Strateji aşamasından sonra, nereye gitmek istediğinizi, hangi araçları kullandığınızı, onlara nasıl ulaşacağınızı ve bu yolla katılan tüm taraflara ne gibi faydalar sağlayabileceğinizi bileceksiniz.

 

Stratejik iletişimin ve stratejik marka yönetiminin tüm alanlarında taktiksel teklifleri, planları ve önlemleri değerlendirmek için size rehberlik ediyorum. 

 

Sizin için neyin önemli olduğunu tanımak ve tanımlamak uygulamalarınızda size eşlik etmek, başarınızı kontrol etmenize ve gerekirse yeniden ayarlamanıza yardım etmek birinci asli görevimdir.

METODOLOJİMİZ

- ARAŞTIRMA

 • Durum Analizi

 1. İncelenmesi gereken iç faktörler

 2. İncelenmesi gereken dış faktörler

 • SWOT Analizi

 • PESTEL Analizi

 • Çalışan Memnuniyet Analizi

 • İş Analizi

 • Değer Zinciri Analizi

 • Pazar Analizi

- PLANLAMA

 • Amaç ve hedeflerin Belirlenmesi

 • Hedef Kitlenin Tanımlanması

 • Strateji ve Taktiklerin Oluşturulması

 • İletişim Stratejisinin Belirlenmesi

 • Medya Taktiklerinin Belirlenmesi

 • Bütçenin Saptanması

 • Faaliyet Planının Geliştirilmesi

 • Zaman Tablosunun Yapılması

- STRATEJİK KONUMLANDIRMA

 • Kurumsal Kültürü

 • Kurumsal Değerleri

 • Kurumsal Özellikleri

 • Kurumsal Yararları

 • Kurumsal Kişiliği

 • Toplam Kalite Yönetim Politikaları

 • Değer Önerileri

- UYGULAMA​

 • Geleneksel / Dijital Mecralar

 • İç Paydaşlar

 • Dış Paydaşlar

 • Hedef Kitle

- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Raporlama

 • Pazar araştırması

 • Kamuoyu Yoklaması

bottom of page