top of page
“Strateji tek atımlık kurşun değil, istikrar ve devamlılık isteyen bir olgudur”

Abidin Özşahin

Profesyonel gelişim

Rakipleriniz arasından sıyrılmanızın ilgiyi ve dikkatleri üstünüze çekmenizin size sağlayacağı faydalar silsilesi kurumsallaşma ve markalaşma sürecinde kullanılan stratejik iletişim yönetimi ve stratejik marka yönetimi ile mümkün. Bir firmanın en değerli varlığı olan kurumu ve markası için, güvene dayalı ilişkiler inşa etmek, iç ve dış paydaşlarıyla, müşterileri ya da hedef kitlesi ile arasında kurulacak kuvvetli bağlarla sağlanmaktadır. Gerek kurum içi, gerek kurum dışı tüm paydaşlarla bu kuvvetli bağların oluşması doğru analiz edilmiş hedef kitleler ve stratejik yönetim ile hayat bulmaktadır.

 

Yaklaşımlar

Büyüme fırsatları yaratmak için kurumsal iletişim ve marka stratejisini iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek. Her firmanın kendi sektörüne oranla pazar payını artırmak, marka bilinirliği sağlamak ya da marka bilinirliğini güçlendirmek, satış oranlarını artırmak.

Bizim Yaklaşımımız

Metodolojimiz işbirlikçi, bütünsel ve çoklu veri kaynaklarıyla son derece titiz, ancak akıcı bir süreçtir, bu yüzden kararlar kesin olarak verilir ve zamanınız verimli bir şekilde kullanılır. Bu kanıtlanmış yaklaşım bizim stratejik ve yaratıcı düşünmemizi, süreci hassasiyetle yönetmemizi sağlıyor. Sizlerin yaklaşımlarınıza minimum maliyetle optimum faydayı sağlayacak çözümleri yönetim stratejilerimizle tasarlayıp uyguluyoruz. Büyüme fırsatları yaratmak için Pazarlama Yönetimi çatısı altında kurumsal iletişim ve marka stratejisini iş stratejisiyle uyumlu hale getiriyor, her firmanın kendi sektörüne oranla pazar payını artırırken, marka bilinirliği sağlıyor ya da marka bilinirliğini güçlendiriyoruz. Tüm süreç içinde kurumsallaşma yapısına destek sağlarken insana odaklı karlılığı temel olarak satış oranlarınızı artırıyoruz.

Hizmetlerimiz

Sonuç odaklı çözümlerimiz araştırma, planlama, konumlandırma, uygulama ve ölçümlemeyi kapsar. Bu döngünün içinde Kurumsal Yönetim Danışmanlığını, Pazarlama Yönetimi çatısı altında iki temel uzmanlık on üç alt danışmanlık hizmetleri ile sağlıyoruz.

STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal İletişim Yönetimi

Kurumsal İmaj Yönetimi

Kurumsal Algı Yönetimi

Kurumsal İtibar Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Kriz Yönetimi 

STRATEJİK MARKA DANIŞMANLIĞI

Marka Yönetimi

Marka İletişimi Yönetimi

Marka Geliştirme Yönetimi

Marka Konumlandırma Yönetimi

STRATEJİK PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

Pazarlama Yönetimi

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İlişkisel Pazarlama Yönetimi

Endüstriyel B2B Pazarlama Yönetimi

Uluslararası Pazarlama Yönetimi

Perakende Pazarlama Yönetimi

Dijital Pazarlama Yönetimi

Halkla İlişkiler Yönetimi (PR)

Geleneksel ve Dijital Basın Yönetimi

Basın ve Medya Etkinlik Yönetimi

Medya Takip Yönetimi

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi

Kurumsal LinkedIn Hesap ve İçerik Yönetimi

Kurumsal Instagram Hesap ve İçerik Yönetimi

Kurumsal YouTube Hesap ve İçerik Yönetimi

BrandingSmart Organizasyon Şeması  (1).png

Markanızın  iletişim  ağındaki  yönetimi, şirketinizin  uzun vadeli  başarısı ve sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Mevcut  iş modelinizde yapılacak  her  uygulama, devamlılık ve istikrarı  da beraberinde getirir. iletişim çağının gerisinde kalmayın! 

İş büyümesi
bottom of page