“Strateji tek atımlık kurşun değil, istikrar ve devamlılık isteyen bir olgudur”

Abidin Özşahin

Rakipleriniz arasından sıyrılmanızın ilgiyi ve dikkatleri üstünüze çekmenizin size sağlayacağı faydalar silsilesi kurumsallaşma ve markalaşma sürecinde kullanılan stratejik iletişim yönetimi ve stratejik marka yönetimi ile mümkün. Bir firmanın en değerli varlığı olan kurumu ve markası için, güvene dayalı ilişkiler inşaa etmek, iç ve dış paydaşlarıyla, müşterileri ya da hedef kitlesi ile arasında kurulacak kuvvetli bağlarla sağlanmaktadır. Gerek kurum içi, gerek kurum dışı tüm paydaşlarla bu kuvvetli bağların oluşması doğru analiz edilmiş hedef kitleler ve stratejik yönetim ile hayat bulmaktadır.

 

Yaklaşımlar

Büyüme fırsatları yaratmak için kurumsal iletişim ve marka stratejisini iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek.

Bizim Yaklaşımımız

Metodolojimiz işbirlikçi, bütünsel ve çoklu veri kaynaklarıyla son derece titiz, ancak akıcı bir süreçtir, bu yüzden kararlar kesin olarak verilir ve zamanınız verimli bir şekilde kullanılır. Bu kanıtlanmış yaklaşım bizim stratejik ve yaratıcı düşünmemizi, süreci hassasiyetle yönetmemizi sağlıyor.

Hizmetlerimiz

Sonuç odaklı çözümlerimiz araştırma, planlama, konumlandırma, uygulama ve ölçümlemeyi kapsar.

STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

STRATEJİK MARKA DANIŞMANLIĞI

Kurumsal İmaj Yönetimi

Kurumsal Algı Yönetimi

Kurumsal İtibar Yönetimi

PR Yönetimi

Dijital ve Sosyal Medya Strateji Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Kriz Yönetimi 

Marka Yönetimi

Stratejik Marka İletişimi

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Marka Geliştirme Stratejileri

Marka Konumlandırma Stratejileri

STRATEJİK PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI

Perakende Satış Yönetimi

Pazarlama Araştırmaları Yönetimi

Mağaza Yönetimi

Satış Geliştirme Yönetimi

Küresel Pazarlama Yönetimi

İlişkisel Pazarlama Yönetimi

Ürün Yönetimi

Fiyatlama Yönetimi

GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Kimlik Yönetimi

Grafik Tasarım Yönetimi

Dijital Medya İçerik Üretim ve Tasarım Yönetimi

Sosyal Medya İçerik Üretim ve Tasarım Yönetimi

Markanızın  iletişim  ağındaki  yönetimi  şirketinizin  uzun vadeli  başarısı  için çok önemlidir. Mevcut  iş modelinizde yapılacak  her  uygulama  devamlılık ve istikrarı  da beraberinde getirir. iletişim çağının gerisinde kalmayın!